bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plInterpretacje


Interpetacja - opodatkowanie podatkiem od nieruchomości całości gruntu stawką niższą przewidzianą dla gruntów pozostałych, gruntu na którym stoi budynek mieszkalny w którym znajdują się lokale użytkowe wynajmowane przez Spółdzielnię innym podmiotom

Interpetacja - przepisów podatkowych ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w przedmiocie określenia podatnika podatku od nieruchomości

Interpetacja przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych w przedmiocie określenia podatnika podatku od nieruchomości

Interpetacja co do sposobu opodatkowania obiektu budowlanego - bezdotykowej myjni samochodowej i podmiotu zobowiązanego w podatku od nieruchomości

Interpetacja co do sposobu opodatkowania budowli drogi i placu z kostki brukowej, na których inny podmiot dokonał inwestycji

Interpetacja co do sposobu opodatkowania budowli drogi i placu z kostki brukowej, na których spółka dokonała inwestycji, a które wydzierżawia od właściciela powyższych nieruchomości
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012