bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWYNIK KONKURSU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZ.AB


Oleśnica, dnia, 15.12.2009 r.

BURMISTRZ MIASTA


OR-1110-9/2009
INFORMACJA

dot. wyniku naboru na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek – Ratusz
56-400 Oleśnica

Informuję, że zakończono postępowanie konkursowe na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica.
W wyniku postępowania konkursowego na ww. stanowisku zostanie zatrudniona Pani Marta Żeglińska, zamieszkała: 56-400 Oleśnica.

Uzasadnienie wyboru: spośród kandydatów spełniających wymagania
wskazane w głoszeniu o naborze Pani Marta Żeglińska wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami oraz największą wiedzą merytoryczną niezbędną do
wykonywania zadań na ww. stanowisku – jej wiedza w pełni odpowiada oczekiwaniom Komisji. W wyniku postępowania konkursowego otrzymała najwyższą ilość punktów.


Przewodniczący Komisji

Henryk Bernacki
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012