bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWYNIK NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZ. GR


Oleśnica, dnia, 11.12.2009 r.


BURMISTRZ MIASTA

OR-1110-8/2009
INFORMACJA

dot. wyniku naboru na stanowisko Podinspektora do prowadzenia spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek - Ratusz
56-400 Oleśnica

Informuję, że zakończono postępowanie konkursowe na stanowisko Podinspektora do prowadzenia spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica.
W wyniku postępowania konkursowego na ww. stanowisku zostanie zatrudniona Pani Katarzyna Filipek, zamieszkała: 56-400 Oleśnica.

Uzasadnienie wyboru: spośród kandydatów spełniających wymagania
wskazane w głoszeniu o naborze Pani Katarzyna Filipek wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami oraz największą wiedzą merytoryczną niezbędną do
wykonywania zadań na ww. stanowisku - jej wiedza w pełni odpowiada oczekiwaniom Komisji. W wyniku postępowania konkursowego otrzymała najwyższą ilość punktów.


Przewodniczący Komisji

Henryk Bernacki
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012