bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWYNIK NABORU NA STANOWISKO INSP.DS. Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA...


Oleśnica, dnia, 18.11.2009 r.

OR-1110-8/2009
INFORMACJA

dot. wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek - Ratusz
56-400 Oleśnica

Informuję, że zakończono postępowanie konkursowe na stanowisko Inspektora ds. z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica.
Komisja zakończyła nabór na ww. stanowisko, występując do Burmistrza Miasta Oleśnicy z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie ogłoszenia nowego naboru na to stanowisko.

Uzasadnienie: komisja przeprowadziła rozmowę z jedynym kandydatem spełniającym wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Inspektora ds. z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Oleśnicy. W wyniku przeprowadzonej rozmowy i dokonanej oceny punktowej przez każdego z członków Komisji, stwierdzono, że kandydat nie odpowiada oczekiwaniom Komisji.

Przewodniczący Komisji

Henryk Bernacki
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012