bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWYNIK KONKURSU NA STANOWISKO INSP. ds. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W WYDZ. AB


Oleśnica, dnia, 28.10.2009 r.

BURMISTRZ MIASTA


OR-1110-7/2009
INFORMACJA

dot. wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek – Ratusz
56-400 Oleśnica

Informuję, że zakończono nabór na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica.
Ww. stanowisko nie zostało obsadzone ze względu na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta pracy.
W związku z powyższym zostanie ogłoszony kolejny nabór na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy, w którym zostaną zmienione (obniżone) niezbędne wymagania od kandydatów.

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Jan Bronś
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012