bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plStanowiska Rady Miasta


Stanowisko Rady Miasta w sprawie niedostatecznego finansowania zadań zleconych przez budżet państwa.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie kontraktacji usług medycznych na rok 2009.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Oleśnicy w czasie remontu drogi wojewódzkiej nr 451.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie odcinka drogi wojewódzkiej nr 451 w granicach administracyjnych miasta Oleśnicy.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie przeciwdziałania obrotowi środkami stymulującymi , tzw. dopalaczami.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie zadań opieki społecznej.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie wprowadzenia opłat za przejazdy samochodów ciężarowych obwodnicą Oleśnicy.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie ponoszenia kosztów oświetlenia tzw. obwodnicy Oleśnicy.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie przejęcia terenów lotniska powojskowego i utworzenia na jego bazie Powiatowego Lotniska Cywilnego Użytku Publicznego.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie etyki w mediach.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji Trwam.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie kontynuacji współpracy przy renowacji Zamku Książąt Oleśnickich.

Stanowisko Rady Miasta w sprawie zmian przepisów i przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012