Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/5023/-1/56/

Wynik postępowania-ZP/PN/4/2015-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarOleśnica, dnia 30.04.2015 r.

AB.2712.4.52.2014
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej – odcinek od wiaduktu PKP do ul. Trakcyjnej w Oleśnicy; ZP/PN/4/2015”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Oleśnicy, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o: ofertach odrzuconych oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego jw.

Kliknij aby pobrać treść zawiadomienia o wyniku postępowania
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |