Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4957/-1/51/

Zmiana ogłoszenia-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, TęczowejNumer ogłoszenia: 40788 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 29838 - 2015 data 10.02.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, fax. 71 7982117.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2015 godz. 11:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2015 godz. 11:00.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |