Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4912/-1/56/

Wynik postępowania-ZP/PN/22/2014-Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości i porządku na terenie MiaZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Oleśnicy, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Oleśnicy; nr sprawy: ZP/PN/22/2014”

Kliknij aby pobrać zawiadomienie o wyniku postępowania
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |