Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4826/-1/51/

ZP/PN/19/2014-Odpowiedzi na pytania-Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do MiasOleśnica, dnia 03.10.2014 r.

AB.2712.9.12.2014

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy; ZP/PN/19/2014”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Kliknij aby pobrać treść zapytań i odpowiedzi
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |