Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4811/-1/51/

ZP/PN/17/2014-Pytania i odpowiedzi-Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy – ul. RzemieślniOleśnica, dnia 19.09.2014 r.

AB-SI.2712.17.20.2014
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy – ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociania, Kilińskiego ZP/PN/17/2014”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone kolejne zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pyt. 22: W przedmiarach robót występuje parametr opraw doziemnych „naciski 5000 kg”, natomiast nie pojawia się on ani w projekcie ani w STWiOR. Czy Zamawiający oczekuje, że wszystkie oprawy doziemne będą miały dopuszczalny nacisk 5000kg, czy nie należy brać tego parametru pod uwagę.
Odp. 22: Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w dokumentacji przetargowej w powyższym zakresie.

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |