Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4592/-1/67/

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu uchw. Rady Miasta Oleśnicy o scaleniu i podz. nieruch.Burmistrz Miasta Oleśnicy na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia o wyłożeniu do wglądu, w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz /pok. nr 101/ w terminie od 10 stycznia 2014 r. do 30 stycznia 2014 r., projektu uchwały Rady Miasta Oleśnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ulicy Ludwikowskiej.
Burmistrz Miasta Oleśnicy

| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |