Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/3798/-1/46/

BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działekBURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY

INFORMUJE
o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek
Lp. / Obręb / Nr działki (część) / AM / Pow. w m2 / Przeznaczenie / Stawka rocznego czynszu dzierżawnego za m2 w q żyta / Okres dzierżawy
1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.
1 / Rataje / 54 / 5 / RIII a- 8986 m2, RIV b- 1617 m2 / Uprawy rolne / RIIIa-0,00097q, RIVb-0,00108 q /Do 31.10.2014r.
2 / Rataje / 53 / 5 / RIII a- 549 m2, RIV b- 4292 m2 / Uprawy rolne / RIIIa-0,00097q, RIVb-0,00108 q / Do 31.10.2014r.

1. Wnioski o wydzierżawienie na wzorcowym formularzu można składać w Punkcie Informacyjnym do dnia 06.10.2011r. (formularze do pobrania w pok. nr 102).
2. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 12.10.2011r.
3. Osoba, której wniosek o wydzierżawienie gruntu zostanie przyjęty zobowiązana będzie do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.
4. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty, grunt kierowany jest ponownie do wydzierżawienia.
5. Po zakończeniu dzierżawy DZIERŻAWCA będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren oraz wydać go WYDZIERŻAWIAJĄCEMU w stanie nie pogorszonym w terminie do 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Oleśnicy I piętro pok. nr 102 lub telefonicznie nr 71-798-21-53.


Oleśnica, 22.09.2011r.

| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |