Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/3121/-1/6/

Rachunki bankowe Urzędu MiastaWpłaty z tytułu:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zbycia praw majątkowych,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
60 9584 0008 2001 0000 0055 0024

Wpłaty z tytułu:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego i leśnego,
- podatku od środków transportu,
- opłaty parkingowej, targowej,
- opłaty od posiadania psa,
- zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opłaty za udostępnienie danych osobowych
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
02 9584 0008 2001 0000 0055 0001

Wpłaty z tytułu wadium w ramach przetargu organizowanego przez UM należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
18 9584 0008 2001 0000 0055 0004

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
44 9584 0008 2001 0000 0055 0021

Wpłaty z tytułu:
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- dotacji,
- subwencji
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
87 9584 0008 2001 0000 0055 0023

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
54 9584 0008 2001 0000 0055 0035
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |