Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/2973/-1/71/

INFORMACJA-WYNIK KONKURSU DOT. NABORU NA STANOWISKO INSP. W WYDZ. SO
Oleśnica, dnia 20.08.2009 r.

OR-1110-5-8/2009
INFORMACJA

dot. wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek – Ratusz
56-400 Oleśnica

Informuję, że w dniu 19.08.2009 r. zakończono postępowanie konkursowe na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica.
Komisja zakończyła nabór na na ww. stanowisko, występując do Burmistrza Miasta Oleśnicy z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie ogłoszenia nowego naboru na ww. stanowisko.

Uzasadnienie: Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z dwoma kandydatami spełniającymi wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Oleśnicy. W wyniku przeprowadzonej rozmowy i dokonanej oceny punktowej przez każdego z członków Komisji, stwierdzono, że żaden z kandydatów nie odpowiada oczekiwaniom Komisji.

Przewodniczący Komisji

Piotr Pawłowski
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |