Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/2795/-1/71/

Wynik naboru kandydatów na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji w Wydz. ABOleśnica, dnia 30.01.2009 r.OR-1110-3-4/2009
INFORMACJA

dot. wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji w Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy


Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek – Ratusz
56-400 Oleśnica


Informuję, że zakończono postępowanie konkursowe na stanowisko Inspektora ds. inwestycji w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica.
W wyniku postępowania konkursowego na ww. stanowisku nie została zatrudniona żadna osoba, ze względu na złożoną rezygnację jedynego kandydata spełniającego wymagania Komisji Konkursowej.


Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej

Henryk Bernacki| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |