Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/2770/-1/6/

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję RewizyjnąAnaliza wykonania zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej wydanych w 2008 roku (wyciąg z protokołu).

Kontrola wydatkowania środków finansowych pochodzących z koncesji na sprzedaż alkoholu, a przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2008 roku (wyciąg z protokołu).

Gospodarka finansowa Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy za 2008 rok - realizacja zadań planowych w układzie rzeczowym i finansowym (wyciąg z protokołu).

Ocena wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2008 rok oraz zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z działalności za 2008 rok (wyciąg z protokołu).

Kontrola gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy za 2008 rok (wyciąg z protokołu).

Ocena realizacji budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2009r.(wyciąg z protokołu).

Wykorzystanie funduszy przeznaczonych na promocję Miasta Oleśnicy w 2008 roku (wyciąg z protokołu).

Kontrola realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w 2008 roku (wyciąg z protokołu).

Struktura popytu na usługi rekreacyjne świadczone przez Oleśnicki Park Wodny Atol Sp. z o.o. w latach 2007-2009 (wielkość usług i uzyskiwane przychody). Realizacja umowy gwarancyjnej przez głównego wykonawcę inwestycji w okresie 3 lat od rozpoczęcia działalności przez OPW Atol Sp. z o.o.(wyciąg z protokołu).

Zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Oleśnicy na 2010 rok (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 22 stycznia 2010r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 19 lutego 2010r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 21 marca 2010r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 13 kwietnia 2010r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 27 kwietnia 2010r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 17 maja 2010r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 18 czerwca 2010r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 23 sierpnia 2010r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 27 września 2010r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 22 października 2010r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 14 grudnia 2010r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 19 stycznia 2011r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 18 lutego 2011r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 25 marca 2011r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 21 kwietnia 2011r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 04 maja 2011r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 24 maja 2011r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 22 czerwca 2011r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 29 sierpnia 2011r. (wyciąg z protokołu).

Posiedzenie Komisji w dniu 23 września 2011r. (wyciąg z protokołu).
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |