Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/2736/-1/56/

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta OOleśnica, 15.12.2008r.


AB.1.3411.37-20/2008

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. przetargu nieograniczonego na Lokalny transport zbiorowy - Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy (nr sprawy: ZP/PN/37/2008)


Burmistrz Oleśnicy, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu na Lokalny transport zbiorowy - Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy (nr sprawy: ZP/PN/37/2008) i wyborze najkorzystniejszej oferty:
Oferta nr 1:
POLBUS-PKS Sp. z o.o.
ul. Sucha 1-11
50-086 Wrocław
Uzasadnienie wyboru:
W/w oferta oceniana spośród ofert złożonych i nieodrzuconych, jest ofertą z najniższą ceną – oferta najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
- Oferta nr 1
POLBUS-PKS Sp. z o.o.
ul. Sucha 1-11
50-086 Wrocław
- Oferta nr 2
Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Krakowska 71/73
50-126 Wrocław

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Nr oferty: Oferta nr 1; Liczba pkt w kryterium „Cena”: 100 pkt; Łączna punktacja: 100 pkt
Nr oferty: Oferta nr 2; Liczba pkt w kryterium „Cena”: 90,7 pkt; Łączna punktacja: 90,7 pkt


Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Henryk Bernacki

- Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – do dnia 23.12.2008r.
- Strona internetowa Zamawiającego http://bip.um.olenica.pl/article/archive/50/
- AB/SI-ZP a/a
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |