Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/2149/-1/21/

Zarządzenie Nr 318/V/2007 Burmistrza Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 318/V/2007
Burmistrza Miasta Oleśnicy

z dnia 29.10.2007 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta Oleśnicy


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1
Podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy oraz umieszenie w Biuletynie Informacji Publicznej informację z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za III kwartał 2007 roku w poniższym brzmieniu:
Dochody
WydatkiIII kwartał 2007
62 092 401 zł
43 861 999 złNadwyżka
18 230 402 zł§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Oleśnicy.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |