Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/1323/-1/21/

Zarządzenie Nr 129/IV/2006Zarządzenie Nr 129/IV/2006
Burmistrza Miasta Oleśnicy

z dnia 29.05.2006 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2005 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2005 udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 pkt 2) lit. e, f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1
1. Podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy oraz umieszenie w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2005 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy oraz umieszenie w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2005 udzielono pomocy publicznej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Oleśnicy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 129/IV/23006 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.05.2006 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku podatkowym 2005.
Osoby fizyczne Osoby prawne Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

1) Podatek od nieruchomości
Udzielone ulgi
Władysław Woźniak * MGK Sp. z o.o. ** nie udzielono
Stanisław Daszczyk ***
Ewelina Zawiślak,
Kmieć Elżbieta ***
****
Konik Franciszek
Kotarski Zygmunt, Stanisława
Kowalska Maria, Krzysztof
Kozioł Stanisław
Krajewska Helena
Krasinkiewicz Aniela
Król Karol
Kropa Jan
Krzyżanowski Tadeusz
Kucharska Janina
Kurnicki Krzysztof, Jadwiga
Łach Stanisław
Łęczyńska Stanisława
Lewandowski Mieczysław
Łuczyk Mieczysław, Zofia
Łysek Mieczysław, Krystyna
Machocka Stanisława
Makowiecki Mieczysław
Małys Stefania
Marcinek Zofia
Marciniak Janina
Marczewska Marianna
Markot Zdzisław
Markuszewska Kazimiera
Martyniec Ludomir
Matej Zofia
Michalewski Kazimierz
Biegalski Leon
Młynarz Mieczysław
Mrowiec Walenty
Mysiura Bogusław
Mysiura Stanisław
Niczypor Mieczysław
Bielecki Mieczysław
Niedzielski Antoni
Nowak Wiera
Ogonowski Józef
Olejnik Aniela
Bieńkowska Jadwiga
Olszewska Maria
Olszewski Roman
Balicka Antonina
Ostapowicz Józef
Litwinienko- Owczarek Rozalia
Pabian Stanisław
Pawlonka Kazimierz
Piasecki Krzysztof
Pięta Władysław
Pitek Apolonia
Błajda Władysława
Podgórska Stefania
Podurgiel Kazimierz
Prończukowska Katarzyna
Przewłocka Ludwika
Przodała Irena
Pukło Leopold
Pycela Krystyna
Raczkowska Barbara
Ratuszna Anna
Roliński Bronisław
Rydzyk Honorata
Sakowski Mieczysław
Saładyga Emil
Salik Jan
Samborska Zofia, Kowalczyk Regina
Sankiewicz Marian
Schoepe Władysław
Schulc Krystyna
Boiłek Władysława
Słomka Tadeusz
Smoliński Józef
Sobiela Tadeusz, Mariusz
Sołtowska Stefania
Sołtowski Władysław
Boruta Herbert
Sośniak Janina
Sosnowski Leon
Stachaszewski Stanisław
Stadnik Helena
Staś Alojzy, Zofia
Stoparek Stanisław
Stopczyńska Alina
Surdej Barbara
Szczegodzińska Elżbieta
Kopecki Ireneusz
Szczurek Zbigniew
Brożek Jan
Szosta Helena
Szot Stefania
Szponarski Jan
Szwajka Jadwiga
Szynklarz Piotr
Telka Jerzy
Tomaszewska Krystyna
Buczak Stanisław
Turkosz Józef
Wacław Józefa
Wąs Renata
Wesołowski Marian
Wesoła Dorota
Wiąz Bożena
Wierzbicki Czesław
Winiarski Edward
Wisiecki Piotr
Wiśniewski Bronisław, Bolesława
Witkowska Kazimiera, Krzysztof
Wittek Cecylia
Włach Marian
Wojciechowski Henryk
Wojtasiak Leokadia
Wołoszczuk Sławomir
Wróbel Izabela
Wrona Zdzisław
Żak Romuald i Teresa
Cecot Władysław
Zaremba Jadiwga
Zawada Józef
Zielińska Janina
Zinczuk Andrzej
Ziółecka Wanda
Zwierzyńska Wiesława
Peśla Genowefa
Gaudziński Julian
Chynek Genowefa, Anna Grzegorz
Adamczak Eugenia
Głowiak Stefania
Zatoński Adam
Cipik Zofia
Cipyk Helena
Faryś Jan i Zofia
Ćwichoń Bronisława
Pochopień Grzegorz, Małgorzata
Olejniczek Michał
Adamek Elżbieta
Czekajło Zofia
Raś Franciszek
Ratajczak Maria
Dębska Łucja
Zadka Marian
Dibelka Czesław
Szymczyk Teresa
Dobrowolski Michał
Kos Mieczysław i Stanisława
Dudkowiak Franciszek
Duńko Cecylia
Błasiak Henryk i Michalina
Błasiak Józef
Fichtel Adam i Leokadia
Fron Stanisław
Fudali Franciszek
Gadomska Barbara
Poliszuk Wiktoria
Galant Janina
Gaudzińska Czesława
Straszak Marian
Glinka Wanda
Gmur Jan
Gomulski Bogdan
Cichocka Ewa i Barbara
Gorczyca Wincenty i Helena
Grzyb Krystyna
Górecki Zbigniew
Gradzinska Łucja
Grocholska Józefa
Grzesiak Czesław
Grzybek Stefan
Grzywacz Eugenia
Gugulski Feliks
Gugulski Mirosław
Gwiazda Kazimierz
Bajorek Józef
Pilich Maria
Laskowski Augustyn
Galasiński Jan
Tracz Marianna
Hejnik Bronisław
Heller Edward
Hoza Irena
Sosnowska Anna
Jabłońska Maria
Jaremków Janina
Jaworski Jan
Jędrzejczuk Tomasz
Balsewicz Halina
Kamińska Czesława
Kasprzak Karolina
Kaszuba Jan
Kitzol Paweł
Kłak Stefania
Kłak Stanisław, Dąbrowny Jadwiga
Kochanowski Zygmunt
Kołodrubiec Marian


Udzielone odroczenia zapłaty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono PKP S.A.Oddział Gospodarowania Nieruchomościami nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
Jan Baraniak PKP S.A.Oddział Gospodarowania Nieruchomościami nie udzielono
Edward Rzeźnik Powiatowy Zespół Szpitali
Małgorzata Kargul OLBUD - 2 Sp. z o.o.
Wiesław Jankowski DZO PCK Zarząd Rejonowy
Rozłożenia na raty podatku i/lub zaległości podatkowych
Wojciech Sapiński ZNTK S.A. nie udzielono
Wojciech Gołębiowski
Helena Binda

2) Podatek rolny
Udzielone ulgi
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone odroczenia zapłaty podatku i/lub zaległości podatkowych
Eugeniusz Szydełko nie udzielono nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Rozłożenia na raty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono

3) Podatek leśny
Udzielone ulgi
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone odroczenia zapłaty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Rozłożenia na raty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono

4) Łączne zobowiązanie pieniężne
Udzielone ulgi
**** nie udzielono nie udzielono
Żygadło Władysława
Mankiewicz Bronisława, Andrzej
Wysmyk Bronisława
Użytkownik - Cetnar Teresa
Berezowski Kazimierz
Graboń Kazimiera
Pola Zbigniew
Pater Tadeusz
Kołodziej Maria, Skrzypczyk Artur
Ostrowska Paulina
Groszewska Maria
Wojtasiak Janina
Zając Florian
Jędrzejczuk Antoni
Lipski Zbigniew
Sokołowski Mieczysław
Andrzejczuk Kazimierz
Chirowska Zofia
Czapiga Elżbieta
Czapliński Józef
Czerniecki Jan
Czerniecka Alina
Dudek Helena, Władysław
Gil Józef, Leonarda
Szczepanik Antonina
Grabowska Aleksandra
Handzlik Eugeniusz
Huk Erwin
Humiński Andrzej, Stefania użytkownik Humiński Lesław
Hurkacz Stanisław
Jednoróg Janina
Kaczmarek Henryk
Kargul Stefan
Kasprzycka Elżbieta
Kita Augustyn
Konica Maria
Krach Leonard, Jolanta
Kulas Władysław, Mirosław
Lamperska Wiesława
Leja Maria
Lisowski Wiesław
Mamiak Ludwik
Mazurek Zdzisław
Michalak Józef
Mickiewicz Stanisław
Motysek Teresa
Pohorecka Grażyna
Ratuszny Tadeusz
Ropuszyński Mieczysław
Rzepiela Władyslaw
Smoliński Jan
Sołtowska Stefania
Stasiłowicz Edward
Sumińska Wiesława
Surma Zdzisław Zofia
Telka Tadeusz
Zielińska Anastazja
Użytkownik Śliwka Jadwiga
Tomala Irena
Wójcik Bogumiła
Binda Helena
Bryl Tadeusz, Teresa
Musur Julianna
Arendarczuk Janina
Cetnar Jan
Chruściel Mieczysław
Chynek Jan
Joung Maria Mieczysław
Duchnik Krystyna
Kus Tadeusz
Ostrowski Władysław
Wiszniowska Maria, Henryk
Cicharska Zofia
Górska Maria
Potyrała Jadwiga
Wolna Danuta
Indzierowska Genowefa

Udzielone odroczenia zapłaty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
Kruk Zofia, Wiesław nie udzielono nie udzielono
Bawół Franciszek
Rozłożenia na raty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono

5) Podatek od środków transportu
Udzielone ulgi
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone odroczenia zapłaty podatku i/lub zaległości podatkowych
Kieryk Marek nie udzielono nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
Suchiński Ryszard nie udzielono nie udzielono
Kieryk Stanisław nie udzielono nie udzielono
Rozłożenia na raty podatku i/lub zaległości podatkowych
Tomczyk Henryka KOEKO Sp. z o.o. nie udzielono

6) Użytkowanie wieczyste
Udzielone ulgi
Panek Czesław nie udzielono nie udzielono
Udzielone odroczenia zapłaty i zaległości z tytułu opłaty
nie udzielono Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyjaźń” w likwidacji nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Rozłożenia na raty opłaty i/lub zaległości z tytułu opłaty
Stożek Jerzy, Irena nie udzielono nie udzielono
Kaczmarek Marek, Maria
Adamek Elżbieta
Jednoróg Jan, Stanisława
Kędziora Władysław

7) Opłaty adiacenckie
Udzielone ulgi
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone odroczenia zapłaty i zaległości z tytułu opłaty
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Rozłożenia na raty opłaty i/lub zaległości z tytułu opłaty
Surma Aleksandra, Tadeusz nie udzielono nie udzielono
Cepuch Zdzisław
Rudzcy Danuta, Józef
Kita Bogdan
Kita Augustyn
Michalewski Kazimierz
Stopczyńska Irena
Kędra Aniela
Bereta Józefa
Indzierowscy Genowefa, Piotr
Gendera Celina
Hrehorowicz Aneta
Hrehorowicz Aneta i Artur
Moćko Janina
Bernacki Janusz
Szponarska Józefa
Junik Kazimierz
Bugajni Urszula, Bogusław
Gorczyca Adela, Adam
Mamczar Mirosław
Krzywak Henryk
Suchińska Maria
Gorczyca Barbara, Jan
Panek Małgorzata
Pruscy Marzenna, Ryszard
Kłak Sabina, Krzysztof
Marynowicz Łukasz
Polewscy Monika, Andrzej
Mierzwa Marianna, Stanisław
Tołpa Agnieszka, Marek
Bogucki Grzegorz
Bogucka-Cebo Agata, Cebo Arkadiusz
Mireccy Ewa, Leszek
Szydłowscy Violetta, Arkadiusz
Wróbel Hanna, Mariusz
Szostak Barbara
Cepuch Stanisław
Wiewiór Maria
Głuszek Jerzy
Szczepanik Antonina
Lisowski Wiesław
Bernagiewicz Zofia, Władysław
Sokołowska Marianna
Jednoróg Elżbieta, Władysław
Sumińska Wiesława
Lesiewicz Maria
Balicki Stanisław
Jednoróg Adam
Jednoróg Józef
Kaznowska Maria
Nowocień Danuta
Pięta Janina
Tomaszek Tomasz
Janik Barbara, Henryk
Kaznowscy Janina, Zbigniew
Kwiecień Joanna, Adam
Ślęzak Dorota, Andrzej
Papke Sabina
Wołodkiewicz Aneta, Krystian
Piętka Maria
Zadka Lilla, Krzysztof
Masternak Aneta, Grzegorz
Olchowa Agnieszka
Stroparczyk Stanisława, Krzysztof
Bednarski Jan
Rozpędowski Agnieszka, Eugeniusz
Jednoróg Józef
Maliszkiewicz Grażyna, Robert
Osadczuk Piotr
Kłysz Anna
Kłysz Jadwiga
Piaseccy Dorota, Mariusz
Rajewski Sławomir
Żołędziewscy Grażyna, Henryk
Matuszewscy Łucja, Janusz
Kiebus Irena
Polak Halina, Stanisław
Lemiech Dorota
Pasek Mirosława
Bińkowski Marek

8) Opłata za usunięcie drzew
Udzielone ulgi
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone odroczenia zapłaty i zaległości z tytułu opłaty
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Rozłożenia na raty opłaty i/lub zaległości z tytułu opłaty
Flejter Henryk nie udzielono nie udzielono

9) Opłata z tytułu dzierżawy gruntu
Udzielone ulgi
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone odroczenia zapłaty i zaległości z tutułu opłaty
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Rozłożenia na raty opłaty i/lub zaległości z tytułu opłaty
Mroczek Anna nie udzielono nie udzielono

* obniżenie procentowe wielkości podatku od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą podatnika za każdą nowo zatrudnioną osobę na nowo utworzonym stanowisku pracy w bieżącym roku podatkowym - § 4ust.3 Uchwały Nr XIII/97/03 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

** zwolnienie gruntów stanowiących pola irygacyjne - § 3 ust.2 Uchwały Nr XXIV/197/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis ,

*** obniżenie o 25% wysokości stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą jeśli działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług hotelarskich - § 5 Uchwały Nr XXIV/197/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis ,

**** obniżona o 50% stawka podatku od nieruchomości od budynków gospodarczych będących własnością emerytów bądź rencistów - § 1 pkt 2e Uchwały Nr XXIV/192/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 129/IV/2006 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.05.2006 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w ramach pomocy publicznej w roku podatkowym 2005
Osoby fizyczne Osoby prawne Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

1) Podatek od nieruchomości
Udzielone ulgi
Woźniak Władysław* nie udzielono nie udzielono

Udzielone odroczenia zapłaty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
Jankowski Wiesław PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami nie udzielono
OLBUD - 2 Sp. z o.o.
Rozłożenia na raty podatku i/lub zaległości podatkowych
Gołębiowski Wojciech nie udzielono nie udzielono

2) Podatek rolny
Udzielone ulgi
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone odroczenia zapłaty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Rozłożenia na raty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono

3) Podatek leśny
Udzielone ulgi
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone odroczenia zapłaty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Rozłożenia na raty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono

4) Łączne zobowiązanie pieniężne
Udzielone ulgi
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone odroczenia zapłaty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Rozłożenia na raty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono

5) Podatek od środków transportu
Udzielone ulgi
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone odroczenia zapłaty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Udzielone umorzenia zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) lub odsetek za zwłokę
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
nie udzielono nie udzielono nie udzielono
Rozłożenia na raty podatku i/lub zaległości podatkowych
nie udzielono KOEKO Sp. z o.o. nie udzielono

* obniżenie procentowe wielkości podatku od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą podatnika za każdą nowo zatrudnioną osobę na nowo utworzonym stanowisku pracy w bieżącym roku podatkowym - § 4ust.3 Uchwały Nr XIII/97/03 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |