bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Wybory Prezydenta RP


( 13.05.2015 12:54 )
Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
Czytaj więcej

( 06.05.2015 17:08 )
Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Czytaj więcej

( 06.05.2015 17:06 )
Druk wniosku o dopisanie do spisu wyborców.
Czytaj więcej

( 06.05.2015 17:04 )
Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Czytaj więcej

( 06.05.2015 15:10 )
Zarządzenie Nr 1O5/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.05.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Czytaj więcej

( 06.05.2015 15:05 )
Zarządzenie Nr 106/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.05.2014 r. w sprawie uzupłnienia składu w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Czytaj więcej

( 06.05.2015 15:00 )
Zarządzenie Nr 1O7/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.05.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych
na terenie Miasta Oleśnicy powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Czytaj więcej

( 30.04.2015 14:25 )
Informacja Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2015 r. o składach obwodowych komisji wyborczych z podaniem pełnionych funkcji.
Czytaj więcej

( 29.04.2015 09:20 )
Zarządzenie Nr 96/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.04.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia i sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Oleśnicy Nr 90/VII/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy.
Czytaj więcej

( 21.04.2015 09:54 )
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Czytaj więcej

( 21.04.2015 09:46 )
Informacja o możliwości sprawdzania spisu wyborców.
Czytaj więcej

( 20.04.2015 16:14 )
Informacja Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.04.2015 r. o składzie obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy, powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
Czytaj więcej

( 20.04.2015 16:11 )
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców w sprawie sprawdzania spisu wyborców.
Czytaj więcej

( 10.04.2015 14:03 )
Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Czytaj więcej

( 10.04.2015 12:04 )
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 7 kwietnia 2015 r.
- o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
- lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz do głosowania korespondencyjnego;
- możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Czytaj więcej

( 02.04.2015 14:40 )
Informacja Burmistrza Miasta Oleśnicy o miejscach wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.
Czytaj więcej

( 13.03.2015 11:21 )
Informacja dla chętnych do udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych.
Czytaj więcej


sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012