bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Ole郾icy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Urz康 Miasta


( 15.03.2006 09:34 )
Czytaj wi璚ej

( 15.03.2006 09:23 )
Czytaj wi璚ej

Czytaj wi璚ej

( 13.03.2006 11:01 )
dokumenty w formacie MP3
Czytaj wi璚ej

( 10.11.2005 09:03 )
Czytaj wi璚ej

( 08.06.2005 09:37 )
Czytaj wi璚ej

Maj徠ek gminy
( 29.05.2005 00:55 )
Informacje o stanie mienia komunalnego:
Opis mienia komunalnego za 2004 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2005 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2006 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2007 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2008 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2009 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2012 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2013 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2014 rok (format PDF)
Bud瞠ty Miasta Ole郾icy:
Uchwala nr 277 - Bud瞠t Miasta Ole郾icy na 2006 rok (format PDF)
Uchwa豉 Nr III/16/2006 - Bud瞠t Miasta Ole郾icy na 2007 rok (format PDF)
Uchwa豉 Nr XVI/115/2007 - Bud瞠t Miasta Ole郾icy na 2008 rok (format PDF)
Uchwa豉 Nr XXVIII/179/2008 - Bud瞠t Miasta Ole郾icy na 2009 rok (format PDF)
Projekt bud瞠tu Miasta Ole郾icy na 2010 rok (format PDF)
Uchwa豉 Nr XL/247/2009 - Bud瞠t Miasta Ole郾icy na 2010 rok (format PDF)
Za陰czniki do Uchwa造 Nr XL/247/2009 - Bud瞠t Miasta Ole郾icy na 2010 rok (format PDF)
PROJEKT UCHWAΧ BUD浩TOWEJ MIASTA OLE吉ICY NA ROK 2011
Uchwa豉 nr III/11/2010 Rady Miasta Ole郾icy w sprawie uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na 2011 rok
Za陰czniki 1-10 do Uchwa造 nr III/11/2010 Rady Miasta Ole郾icy w sprawie uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na 2011 rok
Projekt uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na rok 2012
Projekt uchwa造 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Projekt uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na rok 2012
Uchwa豉 Rady Miasta Ole郾icy w sprawie uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na 2012 rok
Za陰czniki 1-10 do Uchwa造 Rady Miasta Ole郾icy w sprawie uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na 2012 rok
Uchwa豉 Rady Miasta Ole郾icy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy
Za陰czniki 1-3 do Uchwa造 Rady Miasta Ole郾icy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy
Projekt uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na rok 2013
Projekt uchwa造 w sprawie przyj璚ia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy
Projekt uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na rok 2014
Projekt uchwa造 w sprawie przyj璚ia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy

Projekt uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na rok 2015
Projekt uchwa造 w sprawie przyj璚ia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icyUchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie opinii o przed這穎nym przez Burmistrza Miasta Ole郾icy projekcie bud瞠tu Miasta Ole郾icy na 2010 rok wraz z obja郾ieniami i informacj o stanie mienia komunalnego (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie opinii o mo磧iwo軼i sfinansowania prognozowanego deficytu bud瞠tu Miasta Ole郾icy na 2010 rok oraz prawid這wo軼i prognozy kwoty d逝gu za陰czonej do projektu uchwa造 bud瞠towej (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o przed這穎nym przez Burmistrza Miasta Ole郾icy sprawozdaniu z wykonania bud瞠tu gminy za rok 2009 (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie opinii o przed這穎nym przez Burmistrza Miasta Ole郾icy projekcie uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i imateria豉mi informacyjnymi (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwa造 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy przedstawionej wraz z projektem uchwa造 bud瞠towej na rok 2011 (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwa造 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy przedstawionej wraz z projektem uchwa造 bud瞠towej na rok 2011 (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o prawid這wo軼i planowanej kwoty d逝gu (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przed這穎nym przez Burmistrza Miasta Ole郾icy sprawozdaniu rocznym z wykonania bud瞠tu za 2010 rok (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie opinii o przed這穎nym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ole郾icy (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie opinii o przed這穎nej przez Burmistrza Ole郾icy informacji o przebiegu wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za I p馧rocze 2011r. (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie opinii o przed這穎nym przez Burmistrza Miasta Ole郾icy projekcie uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materia豉mi informacyjnymi (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwa造 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy przedstawionej wraz z projektem uchwa造 bud瞠towej na rok 2012 (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawid這wo軼i planowanej kwoty d逝gu (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwa造 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na rok 2013 (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 11.01.2013 roku w sprawie opinii o prawid這wo軼i planowanej kwoty d逝gu (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu w sprawie opinii o projekcie uchwa造 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu w sprawie opinii o projekcie uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na rok 2014 (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 16.01.2014 roku w sprawie opinii o prawid這wo軼i planowanej kwoty d逝gu (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 16.01.2014 roku w sprawie opinii o mo磧iwo軼i sfinansowania deficytu (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu w sprawie opinii o projekcie uchwa造 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu w sprawie opinii o przed這穎nym projekcie uchwa造 bud瞠towej Miasta Ole郾icy na rok 2015 (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu w sprawie opinii o mo磧iwo軼i sfinansowania deficytu (format PDF)

Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie opinii o mo磧iwo軼i sfinansowania deficytu (format PDF)
Uchwa豉 Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc豉wiu z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie opinii o prawid這wo軼i planowanej kwoty d逝gu (format PDF)

Sprawozdania z wykonania bud瞠tu:
Rok 2007
Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2007 rok (format PDF)
Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2007 rok - prezentacja multimedialna (format PDF)

Rok 2008:
Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2008 rok (format PDF)
Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2008 rok - prezentacja multimedialna (format PDF)

Rok 2009:
Informacja o przebiegu wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za I p馧rocze 2009r. (format PDF)
Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za I p馧rocze 2009 rok - prezentacja multimedialna (format PDF)
Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2009 rok (format PDF)
Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2009 rok - prezentacja multimedialna (format PPS)

Rok 2010:
Informacja o przebiegu wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za I p馧rocze 2010r. (format PDF)

Rok 2011:
Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2010r.

Rok 2012:
Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2011r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przed這穎nym przez Burmistrza Miasta Ole郾icy sprawozdaniu rocznym z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2011 rok
Sprawozdanie finansowe Miasta Ole郾icy za 2011r.

Informacja o przebiegu wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za I p馧rocze 2012r. oraz informacja o kszta速owaniu si wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy w I p馧roczu 2012r. (format PDF)
Uchwa豉 RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za I p馧rocze 2012r. (format PDF)

Rok 2013:
Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2012r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przed這穎nym przez Burmistrza Miasta Ole郾icy sprawozdaniu rocznym z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2012 rok
Sprawozdanie finansowe Miasta Ole郾icy za 2012r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w spr. udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2012 rok

Informacja o przebiegu wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za I p馧rocze 2013r. oraz informacja o kszta速owaniu si wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy w I p馧roczu 2013r. (format PDF)

ROK 2014:
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA ZA 2013 ROK

Informacja o przebiegu wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za I p馧rocze 2014r. oraz informacja o kszta速owaniu si wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ole郾icy w I p馧roczu 2014r. (format PDF)

ROK 2015
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przed這穎nym przez Burmistrza Miasta Ole郾icy sprawozdaniu rocznym z wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za 2014 rok (format PDF)

Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu miasta za 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania bud瞠tu Miasta Ole郾icy za I p馧rocze 2015r.


( 22.02.2004 19:45 )
Czytaj wi璚ej

( 22.02.2004 19:31 )
Czytaj wi璚ej

( 22.02.2004 19:26 )
Czytaj wi璚ej

( 22.02.2004 18:10 )
Czytaj wi璚ej

( 30.09.2003 18:31 )
Czytaj wi璚ej

( 29.09.2003 16:46 )
Czytaj wi璚ej

Czytaj wi璚ej

( 28.09.2003 11:51 )
Czytaj wi璚ej

Czytaj wi璚ej

( 15.08.2003 13:55 )
Czytaj wi璚ej

Czytaj wi璚ej

( 06.08.2003 00:00 )
Czytaj wi璚ej

( 06.08.2003 00:00 )
Naczelnik mgr Ma貪orzata Panek
Czytaj wi璚ej


<< Poprzednie  1  | < 2 >  3  Nast瘼ne >>

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Ole郾ica 2012